Juridisk rådgivning

Kontakta oss för rådgivning och konsultation vid försäljning och köp av företag

Juridisk rådgivning

Ska ni sälja eller köpa ett företag?

En försäljning och ett köp av ett företag är oftast förknippad med en rad komplexa juridiska och ekonomiska frågor. Därav är det extra viktigt att känna till de juridiska och ekonomiska regler som gäller vid en försäljning eller ett förvärv av ett företag innan man genomför själva affären.

Nedan följer lite allmän information och information om våra tjänster:

- Köpeavtal/ Köpekontrakt/ Överlåtelseavtal

Ska ni köpa eller sälja ett företag utan inblandning av någon erfaren företagsmäklare eller företagsförmedling? Då är det extra viktigt att ni har rätt avtal som reglerar överlåtelsen eller förvärvet. Det är viktigt att känna till alla skattemässiga och bolagsrättsliga regler innan man köper eller säljer ett företag. När väl överlåtelsen eller förvärvet har skett är det oftast för sent att rätta till eventuella misstag.

En överlåtelse eller ett förvärv av ett företag eller en verksamhet/rörelse kan ske på flera sätt.

De vanligast förekommande är:
1. Köpa/sälja/ överlåta aktierna i aktiebolag.
2. Köpa/sälja/ överlåta andelarna i handels- eller kommanditbolag.
3. Köpa/sälja/ överlåta innehållet i företaget – verksamheten/rörelsen, dvs ”inkråmet”. Detta kallas för inkråmsförvärv, inkråmsöverlåtelse eller inkråmsförsäljning.
4. Köpa/sälja enskilda tillgångar i företaget.

Varje sätt att sälja eller köpa ett företag eller verksamhet har sina fallgropar och regleras av särskilda skatteregler som man måste ta hänsyn till. Det är därför mycket viktigt att vara förberedd och påläst innan man säljer eller köper ett företag eller verksamhet/rörelse.

Vi på NMK Företagsmäklare hjälper er att planera er försäljning eller ert förvärv så att ni dels undviker fallgropar och dels uppnår ett fördelaktigt resultat. Vi hjälper även till med upprättande av alla olika sorters avtal oavsett hur köpet eller försäljningen genomförs.

- Skuldebrev/ Revers/ Avbetalning:
Skall ni köpa eller sälja företag eller verksamhet/rörelse med t.ex. skuldebrev, revers eller avbetalning ? Detta är vanligt förekommande men mycket viktigt att det är rätt reglerat i skrift för att säkra betalningen. Vi kan hjälpa er att upprätta olika typer av skuldebrev som säkrar såväl köpare som säljare.

-Fullmakt/ Generalfullmakt:
Fullmakt innebär rätt att företräda annan.
Den som lämnar fullmakt kallas fullmaktsgivare eller huvudman. Den som får fullmakt kallas som regel fullmaktstagare, fullmäktig eller ombud. Rätten kan vara begränsad på olika sätt till exempel till visst område, till visst ärende eller till viss tid. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas.
En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, med andra ord en fullmakt utan inskränkningar. En generalfullmakt ger således befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Motsatsen, en fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, kallas enkel fullmakt.

Skall någon företräda dig vid ett köp eller en försäljning? Då är det viktigt att ha en fullmakt med rätt behörighet och befogenhet så att den som företräder inte kan agera illojalt.

Vi kan hjälpa er att upprätta olika typer av fullmakter.

- Kompanjonsavtal och aktieägaravtal:
Är ni flera delägare? De är ganska vanligt att man kommer väldigt bra överens i början, men när problemen börjar uppstå så kommer man oftast inte lika bra överens. Därav ska man alltid reglera delägarskapet genom ett skriftligt avtal.

Vi kan hjälpa er att reglera delägarskapet genom att upprätta ett kompanjonsavtal ( handelsbolag, kommanditbolag, enkelt bolag ) eller ett aktieägaravtal ( aktiebolag ) som reglerar delägarskapet.

Tolkning och förklaring av avtal och andra handlingar
Vi hjälper er med tolkning och förklaring av väsentliga avtal och handlingar.

Exempel på vanligt förekommande avtal:

- Hyresavtal: Vilken verksamhet får bedrivas i lokalen? Är bolaget förstahandshyresgäst? Har man besittningsskydd? Kan man hyra ut i andrahand? Får man arrendera ut verksamheten?

- Bonus- eller förskottsavtal: Avtalen är ganska vanligt förekommande bland bryggerier och liknande. Vad har man för rättigheter och skyldigheter? Hur säger man upp ett avtal inför en försäljning? Kostar det något att säga upp ett avtal vid en försäljning?

- Franchiseavtal: Franchiseavtal är oftast skrivna av franchisegivaren och oftast till deras fördel. Franchisetagarna får oftast inget större handlingsutrymme, utan brukar vara ganska ”inlåsta”. Därav är det extra viktigt veta vad man som franchisetagare har för skyldigheter och rättighet gentemot franchisegivaren? Kan man sälja verksamheten?

- Leasing eller låneavtal: Kan avtalen överlåtas? Måste man lösa lånet eller avtalet vid en överlåtelse?

- Skattplanering eller skatteoptimering: Innan man köper eller säljer ett företag eller verksamhet/rörelse är det viktigt att känna till skatteffekterna av transaktionen. Vi hjälper er att fastställa er skattesituation och hjälper er att uppnå en fördelaktig skattesituation vid en försäljning eller vid ett köp.

SÄLJ DITT FÖRETAG GENOM OSS!

Fyll i dina uppgifter nedan och vi kontaktar dig eller ring oss på 08 - 794 08 60
Värdering är alltid kostnadsfri. Välkommen!
X

Kontakta oss

Kontoret i Stockholm finns i Västberga Industriområde,
nära Västberga Handelsområde

Kontaktuppgifter
08- 794 08 60
info@nmk.se

Besöksadress:
Elektravägen 73
126 30 Hägersten

Postadress:
NMK Företagsmäklare KB
Box 42019
126 12 Stockholm

Kontoret i Helsingborg

Besöksadress:
Garnisonsgatan 20
254 66 Helsingborg

Kontaktuppgifter
042 - 24 12 00
040 - 615 52 00
031-380 29 40
info@nmk.se 

 

X