Försäljningsprocess

Nedan följer en kortfattad beskrivning av processen och tillvägagångssättet att sälja företag

Försäljningsprocess

Funderar du på att sälja ditt företag/ verksamhet/ rörelse ? Nedan följer en kortfattad beskrivning av processen och tillvägagångssättet.

Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss för konsultation utan förbindelse!

Analys och beskrivning (företagsanalys)
Vi inleder försäljningsprocessen med att vi kommer över till er och ert företag där vi genom en intervju skapar oss en uppfattning om ert företag. Vi tar även in kopior av nödvändiga handlingar som oftast krävs av en potentiell köpare och som krävs för att vi ska göra en noggrann analys av ert företag ( hyreskontrakt, hyresavi, resultat- och balansrapport, årsredovisning, registreringsbevis, serveringstillstånd, statistik m.m. ).

Med era uppgifter och det skriftliga material vi erhållit som underlag gör vi en värdering av vad vi bedömer som ett rimligt försäljningsvärde på ert företag.

Företagsvärdering
När företagsanalysen är genomförd så värderar vi ert företag utifrån vår analys, senaste resultat- och balansräkningen och hjälp av vedertagna värderingsmodeller och vår erfarenhet av liknande företag.

Marknadsföring
NMK Företagsmäklare är marknadsledande inom branschen. Vi har en mycket välbesökt hemsida www.nmk.se , egen butik på blocket www.blocket.se/nmkforetagsmaklare?ca=11 , årsabonnemang på bolagsplatsen och annonser på objektvision. I vårt kundregister har vi över 15 000 aktuella spekulanter.

Vi marknadsför även ert företag på andra etablerade marknadsplatser ( rikstäckande dagstidningar, lokaltidningar och olika Internetsidor ) där vi kontinuerligt marknadsför oss själva och lägger ut våra objekt.

Diskret och professionell handläggning
Vi är medvetna om att en företagsförsäljning kan vara känslig på grund av många orsaker. Vi är även medvetna om att det är viktigt att kunder, konkurrenter, anställda eller andra INTE får reda på att företaget är till salu. Därav är vi mycket diskreta och professionella gentemot alla parter under försäljningsprocessen.

Visningar
Våra visningar kan ske på olika sätt. Ibland har vi privata visningar, ibland har stora allmänna visningar. Detta varierar ifrån objekt till objekt och vi ser självklart till att det är efter överenskommelse med er.

Förhandling
Vår målsättning under en förhandling mellan säljare och köpare är att alltid försöka uppnå en överenskommelse som är till båda parters belåtenhet. Därför är vi alltid med under förhandlingar och hjälper till och driver förhandlingen framåt. Som mäklare tar vi tillvara båda parters intressen.

Kreditprövning/ Lämplighetsprövning
Vi vet att t.ex. fastighetsägare och kommun ställer höga krav på en köpare eller tillträdande hyresgäst. Vi tar i ett tidigt skede en kreditupplysning ( UC ) på en seriös spekulant för att se om det är möjligt att genomföra en affär. Vid t.ex. betalningsanmärkningar kanske man måste hitta en annan köpare som är bättre lämpad.

Avtal
När förhandlingen mellan köpare och säljare nått tillräckligt långt, t.ex. att köparen är villig att erlägga handpenning, så hjälper vi till med upprättandet av dem avtal som är nödvändiga för genomförandet av försäljningen.

Exempel på avtal som oftast erfordras är:

- Köpeavtal ( inkråmsöverlåtelse, överlåtelse av andelar eller aktier )
- Handpenningavtal
- Skuldebrev (borgenförpliktelse m.m.)
- Aktieägaravtal
- Kompanjonsavtal

SÄLJ DITT FÖRETAG GENOM OSS!

Fyll i dina uppgifter nedan och vi kontaktar dig eller ring oss på 08 - 794 08 60
Värdering är alltid kostnadsfri. Välkommen!
X

Kontakta oss

Kontoret i Stockholm finns i Västberga Industriområde,
nära Västberga Handelsområde

Kontaktuppgifter
08- 794 08 60
info@nmk.se

Besöksadress:
Elektravägen 73
126 30 Hägersten

Postadress:
NMK Företagsmäklare KB
Box 42019
126 12 Stockholm

Kontoret i Helsingborg

Besöksadress:
Garnisonsgatan 20
254 66 Helsingborg

Kontaktuppgifter
042 - 24 12 00
040 - 615 52 00
031-380 29 40
info@nmk.se 

 

X