Objektsnummer: 30314

Detta är tveklöst, en inte ofta återkommande affärsmöjlighet och ett riktigt klipp för den som har möjligheten att kunna finansiera och köpa fastigheten! Fantastisk trippel A-läge, centralt, vid vatten samt nära Stockholm. Södertälje är en expansiv och ständigt växande kommun nära Stockholm och som nyligen passerade 100 000 invånare.

I det begärda priset finns en deklarerad, väldig lönsam hotellrörelse! Hotellet är påkostat. 10 rum var tidigare inte godkända för att hyra ut. De har renoverats och är mycket påkostade, för att klara myndighetskrav och direktiv godkända för uthyrning! Ägarna säljer för mindre än vad renoveringen, fastigheten och rörelsen kostat dem själva.

Både Hotellets potential samt dess omsättningsmöjligheter har ökats kraftigt efter att de nya och nuvarande ägarna förvärvade Hotellet. Det har även tidigare påbörjats ett projekt som aldrig fullbordades, att tillföra hotellet via bygglov ca 15–20 nya parkeringar. Kommunen har på papper visat en positiv inställning till att tillåta de planerna.

En värdefull byggrätt till att bygga 5 extra våningar ovan befintliga Hotellet finns sedan länge. Stambyte och större renoveringar är gjorda. Hotellet är centralt belägen, vattennära och har underbar vattenutsikt.

Ekonomisk information
• Intäkter via omsättning av lägenhetshotellet är 4,2 Mkr per år
• Resultat 3 Mkr
• Driftnetto är estimerat till ca 2,9 Mkr
• Verksamheten genererar ett stabilt kassaflöde
• Standarden invändigt på Hotellet är bra.

-Den i fastigheten bedrivande Hotellrörelsen kan av köpare antingen tillåtas finnas kvar eller övertagas, alternativt läggas ner.
-Fastigheten och rörelsen avses enligt säljarnas önskemål ske via en direkt bolagsöverlåtelse.
-Tillträdet sker efter överenskommelse.
-Möjlighet till köpare att fullfölja sin undersökningsplikt och till att besiktiga fastigheten innan slutgiltigt överlåtelseavtal undertecknas, kommer att ges.

Fastighetsbeskrivning
• Fastigheten är lokaliserad på Paradisgränd 2–4 i Södertälje kommun. Adress Paradisgränd 2
• Fastighetsbeteckning Vågen 2
• Byggår 1941
• Antal våningar är 4 och källare samt byggrätt för 5 våningar till.
• Upplåtelseformen är äganderätt.
• Den totala uthyrningsbara ytan är 1120 kvm
• Tomtarean är på 420 kvm
• Fastighetens typkod är 320
• Stommen är av betong och lättbetong.
• Grundläggning är betong.
• Putsade fasader
• Plåttak
• 2 glasfönster
• Vattenburen värme.
• Ventilation är självdrag
• Bredband finns i fastigheten
• Obligatorisk ventilationskontroll har gjorts
• Taxeringsvärde 8 912 000 Sek

Intressenter ska kunna presentera:
-Beskrivning av sitt köpande bolag.
-Beskrivning av finansieringsplan.
-Beskrivning av deras beslutsprocess för förvärv.
-Önskemål om tillträdesdatum.
-Klargörande om andra villkor som de har.
-Klargörande om önskan gällande due dilligence samt tidsplan gällande önskad dito.

NMK Företagsmäklare/Fastighetsmäklare har av säljarna anlitats som exklusiva rådgivare i försäljningsprocessen. Denna försäljningspromemoria har sammanställts på basis av information från Säljarna samt från andra källor som bedöms tillförlitliga.

NMK Företagsmäklare/Fastighetsmäklare och Säljarna utgår från att informationen i denna försäljningspromemoria baserar sig på ett tillförlitligt underlag och friskriver sig för allt ansvar för eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian.

NMK Företagsmäklare/Fastighetsmäklare och Säljarna garanterar inte att uppgifterna i försäljningspromemorian är fullständiga eller riktiga.

För fullföljande av undersökningsplikt som köpare enligt lag har, rekommenderas att köpare anlitar sakkunnig teknisk, ekonomisk, juridisk expertis, inför en eventuell investering i fastigheten.

Känner du igen verksamheten, vänligen respektera att inte störa ägare eller personal med dina frågor.

För ytterligare information väbnligen kontakta Carina Brandell, registrerad fastighetsmäklare tfn 08-794 08 60.

Inventarielista upprättas av säljare och köpare vid köp/överlåtelse

Vill Du sälja Företag? Vi har köparna! Kontakta NMK Företagsmäklare/Fastighetsmäklare idag för kostnadsfri konsultation

FAKTA

  
Pris: 29 000 000 kr / BUD!
Omsättning: ca 4,2 Mkr
Hyra: Egen Fastighet
Yta: 1 120 kvm uthyrbar yta

KONTAKTUPPGIFTER


Carina Brandell
Reg.fastighetsmäklare
08-794 08 60
carina@nmk.se

SÄLJ DITT FÖRETAG GENOM OSS!

Fyll i dina uppgifter nedan och vi kontaktar dig eller ring oss på 08 - 794 08 60
Värdering är alltid kostnadsfri. Välkommen!
X

Kontakta oss

Kontoret i Stockholm finns i Västberga Industriområde,
nära Västberga Handelsområde

Kontaktuppgifter
08- 794 08 60
info@nmk.se

Besöksadress:
Elektravägen 73
126 30 Hägersten

Postadress:
NMK Företagsmäklare KB
Box 42019
126 12 Stockholm

Kontoret i Helsingborg

Besöksadress:
Garnisonsgatan 20
254 66 Helsingborg

Kontaktuppgifter
042 - 24 12 00
040 - 615 52 00
031-380 29 40
info@nmk.se 

 

X