Objektsnummer: 30102

Ett ypperligt tillfälle för rätt person eller rätt personer att driva ett mycket väl fungerande företag i nordvästra Skåne. Nuvarande ägare har drivit företaget under 16 år. Båda ägarna vill nu av familjesjäl sälja företaget.

Företaget äger fastigheten verksamheten bedrivs i.

Verksamhetens inriktning är till största delen legotillverkning till ett 15-20 tal kunder. Antingen kommer kunderna med material till företaget som där bearbetar enligt överenskommelse, eller så köper man själv in det material som skall bearbetas enligt uppdragsgivarens ritningar.

Fastigheten har en yta om cirka 450 m² fördelat på produktionsverkstadens yta om cirka 410 m² samt kontorsdelens yta om cirka 40 m².

Lokaliteterna är fördelade på följande sätt;
Verkstaden är uppdelad i ett större och i ett mindre rum. Det som avgränsar är enbart en stor öppning. Lokalernas utnyttjandegrad är ganska hög.

Vidare finns personalutrymmen med dusch och toalett.
Kontoret som idag används finns på gatuplan, och ligger mot angränsande fikarum.

Det finns en ovanvåning som idag endast är temporärt utnyttjad. Det skulle till exempel enkelt kunna ändras om till ett större kontor med plats för flera personer alternativ en enklare övernattningslägenhet om den som förvärvar företaget har långt att åka från hemorten.

Det finns en modern och fin maskinpark bestående av bland annat följande maskiner,  Horisontella svarvar, Horisontella fleroperationsmaskiner, Det finns en dieseldriven truck för att kunna lasta av och på de bilar som kommer med material till faciliteterna.


Ett antal mindre bänkmaskiner för smärre justeringar, såsom bandputs, pelarfräs samt svetsaggregat. Kompressor 2000l/m.
Diverse mätverktyg och ett mätbord stenskiva finns för att klara kundernas krav på toleranser. Vidare finns en mätmaskin.

Maskinerna har till största delen magasin, vilket i viss mån möjliggör körning obemannat under kvällstid.
 
Ingen nämnvärd annonsering eller annan marknadsföring har gjort. Troligtvis finns kunder att hämta genom aktiv marknadsföring eller någon form av annonsering i branschorgan.
Under sista året har viss marknadsföring skett på befintliga kunder.

Kunderna är återkommande och vissa med längre avtal.
Företagets fina leveransprecision samt goda kvalitet har genererat återkommande avtal.

Personalmässigt drivs företaget av 4 personer. Varav den ena ägaren, idagsläget, sköter administration och deltidsarbetar i verkstaden, den andra ägaren har arbetat med maskinernas styrning inför serietillverkningen samt förekommande uppgifter i verkstaden.

Ovanstående uppgifter har erhållits utav säljaren

FAKTA

  
Pris: Ring för information

KONTAKTUPPGIFTER


Uldis Martinovs
Företagsmäklare
0708-640 430
042-24 12 00
uldis@nmk.se

SÄLJ DITT FÖRETAG GENOM OSS!

Fyll i dina uppgifter nedan och vi kontaktar dig eller ring oss på 08 - 794 08 60
Värdering är alltid kostnadsfri. Välkommen!
X

Kontakta oss

Kontoret i Stockholm finns i Västberga Industriområde,
nära Västberga Handelsområde

Kontaktuppgifter
08- 794 08 60
info@nmk.se

Besöksadress:
Elektravägen 73
126 30 Hägersten

Postadress:
NMK Företagsmäklare KB
Box 42019
126 12 Stockholm

Kontoret i Helsingborg

Besöksadress:
Garnisonsgatan 20
254 66 Helsingborg

Kontaktuppgifter
042 - 24 12 00
040 - 615 52 00
031-380 29 40
info@nmk.se 

 

X